ปราสาทบาปวนในนครธม อาณาจักรเขมร

ปราสาทบาปวนเป็นปราสาทศิลปะขอมขนาดใหญ่ภายในนครธมซึ่งอุทิศแด่พระศิวะในศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของปราสาทบายนและทางทิศใต้ของกำแพงพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นเมื่อสมัยกลางคริสต์ศตวรรษที่ 10 และมีสถาปัตยกรรมแบบบาปวน

ปราสาทแห่งนี้ผุกร่อนมาเป็นเวลานานแล้วเนื่องจากรากฐานเป็นทรายและมีการดัดแปลงเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยเปลี่ยนจากปราสาทในศาสนาฮินดูมาเป็นศาสนาพุทธ
สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือทางเดินยกระดับสร้างจากหินสำหรับให้นักท่องเที่ยวเดินทางจากประตูมายังตัวปราสาท (ดังที่แสดงในภาพในหน้านี้)
ปราสาทบาปวนนี้เป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่อลังการ จากด้านทิศเหนือไปยังทิศใต้มีความยาว 100 เมตร และจากด้านตะวันออกไปยังตะวันตกยาว 120 เมตร ในปัจจุบันนี้สูง 34 เมตร เดิมทีมีหอคอยอยู่ด้านบนรวมสูงกว่า 50 เมตร เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 13 ชาวจีนที่เดินทางมาเยือนอังกอร์ได้บันทึกไว้ว่าปราสาทบาปวนมียอดซึ่งทำจากสำริด

 

 

Please follow and like us:
0

Leave a Reply